Poštovani gospodine Klajn,
uz svo dužno uvažavanje Vašeg poznavanja jezika, odlučili smo da uredništvo NIN-a  zamolimo da objavi reagovanje Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) kao krovne organizacije koja zastupa interese svih osoba sa invaliditetom u Srbiji, na tekst pod nazivom „Ukidaju se invalidi“, zbog potrebe da odgovorimo na stavove koje ste izneli u svojoj kolumni u vezi dela o tzv. jeziku invalidnosti (povodom „Uputstva za standardizovan nediskriminativni govor i ponašanje“), koji po našem uverenju  apsolutno ne odslikavaju i stavove invalidskog pokreta.

U sredu 10. februara 2010. godine na B92 Info emitovana je emisija „Uvećanje“ na temu retkih bolesti. Izuzetno smo neprijatno iznenađeni činjenicom da je Aleksandra Gazivoda, autorka emisije, odbila da u ovoj emisiji ugosti Jelenu Milošević, potpredsednicu Udruženja distrofičara Beograda, koje okuplja upravo lica obolelih od retkih neuromišićnih bolesti, a koja i sama ima izuzetno retko neuromišićno oboljenje usled čega je osoba sa invaliditetom. Objašnjenje Vaše novinarke bilo je da bi osoba sa invaliditetom skrenula pažnju na sebe i svoju invalidnost.

Potkategorije

Zastupništvo (advocacy)

- izmene i dopune propisa
- ativno učešće u donošenju novih zakona i podzakonskih akata,
  strateških dokumenta
- partnerstvo sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom pri
  Ministarstvu rada i socijalne politike
- učešće u radu Saveta pri Vladi RS za pitanja invalidnosti
- učešće u radu Saveta za osobe sa invaliditetom pri kancelariji
  republičkog zaštitnika gradjana

Zakonodavna aktivnost NOOIS

- slanje predloga amandmana ili komentara na nacrte zakona i
  drugih pravnih propisa,
- lobiranje nadležnih donosilaca odluka, naročito resornih
  ministarstava i skupštinskih odbora     
- učešće u mešovitim multisektorskim radnim grupama za
  izradu zakona, strategija itd.
- praćenje primene propisa

  • NOOIS je pridružena članica EDF-a (European Disability Forum), najveće i najznačajnije evropske krovne orgnaizacije osoba sa invaliditetom i aktivno učestvuje u radu Upravnog odbora, kao i na zasedanjima Skupštine
  • NOOIS je takodje članica DPI, ogranka za Evropu (Disability People International)

Objavljujemo publikacije (kao izdavači i/ili suizdavači).

Reagovanja na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije

Baza korisnika