Vidi/preuzmi Statut NOOIS kao: pdf dokument

STATUT
NACIONALNE ORGANIZACIJE
OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE

Baza korisnika