Za nezaposlene osobe sa invaliditetom država otvara nova radna mesta i daje veće mogućnosti za zapošljavanje. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom smatra da je neophodno unaprediti sistem utvrđivanja radne sposobnosti i doneti zakon o socijalnom preduzetništvu.

Na tržištu rada posao čeka 20.000 osoba sa invaliditetom. Nadležni najavljuju nova radna mesta za njih, a koncept socijalnog preduzetništva, mogao bi da doprinese zapošljavanju osoba sa invaliditetom.


Izjave Danijele Stefanović, Jelene Krstić, Momčila Stanojevića i Ivanke Jovanović

Osobe s invaliditetom do stalnog posla dolaze tri puta teže. Danijela Stefanović iz Leskovca, zaposlila se posle devet godina traženja posla.

Danijela koja radi u kompaniji koja proizvodi prehrambene proizvode kaže da posao koji obavlja nije težak, da ga obavlja vrlo lako, a mnogo joj znači, jer ima porodicu i dvoje dece.

"Ovo je moje prvo zaposlenje. Tražila sam posao po firmama, ali nisam mogla da se zaposlim i ovo je jedino mesto koje sam kao invalidno lice uspela da pronađem", priča Danijela.

"Kod nas rade šest osoba sa invaliditetom, i to su uglavnom gluve i nagluve osobe. Zadovoljni smo njihovim radom zato što su savesni i odgovorni ljudi koji potpuno predano i motivisano rade svoj posao", kaže Jelena Krstić, pi-ar "Moravke Pro" u Leskovcu.

Iako je država obezbedila subvencije za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, prema istraživanju Centra za samostalni život tih osoba, mnogi poslodavci ih nisu koristili.

"Poslodavci biraju kvalitetniju radnu snagu koja će im biti od koristi. Znači, neće time što zapošljavaju osobe sa invaliditetom biti u situaciji da bude oštećena njihova kompanija", rekao je Momčilo Stanojević iz Centra za samostalan život osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom uglavnom rade fizičke poslove jer nemaju adekvatnu kvalifikaciju. Najmanje šanse za zapošljavanje imaju osobe s autizmom i drugim intelektualnim poteškoćama.

"Naša očekivanja od primene zakona su daleko veća, jer mi očekujemo da će zakon ipak dati šansu, odnosno da će poslodavci, dati šansu osobama sa invaliditetom koji imaju određene kvalifikacije, a spadaju u najteže zaposlive kategorije", rekla je Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacija osoba s invaliditetom.

Da mere predviđene Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ne ostanu mrtvo slovo na papiru, neophodno je, upozoravaju u Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom unaprediti sistem utvrđivanja radne sposobnosti i doneti zakon o socijalnom preduzetništvu.

Objavljeno:  21. avg 2011.

Izvor: RTS


Invalidi ne smeju ostati bez posla

Beograd -- Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković i zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić će preduzeti mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Krkobabić i Cvetković su ocenili da da nijedna zaposlena osoba sa invalitidetom u Srbiji ne sme da ostane bez posla.

Krkobabić je zatražio preduzimanje hitih mera za očuvanje postojećih preduzeća za osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i otvaranje novih.

Zamenik gradonačelnika Beograda je premijeru predstavio i koncept "socijalnog preduzetništva" koji predstvlja nadu za upošljavanje oko 20.000 osoba sa invaliditetom, koliko ih čeka na posao u Srbiji.

Na sastanku je dogovoreno da Kabinet premijera uzme aktivno učešće u rešavanju problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom i 55 ogranizacija koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom nakon dobijanja preciznih informacija od Ministarstva ekonomije.


Nova radna mesta za invalide

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić najavio je danas početak kampanje koja će u narednom periodu omogućiti zapošljavanje većeg broja osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih.

 
Simboličnim potpisivanjem ugovora o subvencionisanju otvaranja osam novih radnih mesta sa preduzećem Podunavlje iz Beočina, Pajtić je najavio postupak potpisivanja ugovora i sa ostalim poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

[b]Bojan Pajtić je rekao da osnovni razlog pokretanja kampanje nije samo novi Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom[/b], koji obavezuje sve poslodavce da na 50 zaposlenih imaju i jednog zaposlenog sa invaliditetom, već i činjenica da u Vojvodini oko 5.000 takvih osoba aktivno traži zaposlenje.

Od početka primene zakona u Vojvodini je za prva dva meseca zaposleno 315 osoba sa invaliditetom, što prema oceni Bojana Pajtića, daje šanse da u naredne dve do tri godine bude rešen ovaj problem.

"Ovde smo da pozovemo poslodavce da razbiju predrasude, jer osobe sa invaliditetom jesu ljudi koji možda sporije savladavaju neke prepreke ili koji, možda, uz veći napor mogu da obave neke poslove, ali u poslovima u kojima su kvalifikovani, za koje su osposobljeni, praksa i iskustvo su pokazali da su u proseku vredniji, prilježniji na poslu, energičniji i obavljaju posao sa više posvećenosti nego što ga u proseku rade drugi", rekao je Pajtić.

On je dodao da zbog toga predrasude treba razbiti i otkloniti i omogućiti tim ljudima, ne samo da reše svoju egzistenciju, nego da na kvalitetan način doprinesu poslovanju preduzeća.

"Ovaj zakon i programi nisu socijalne kategorije. Pomoć ljudima sa invaliditetom nije potrebna samo da oni obezbede svoju egzistenciju, već da bi se otklonile psihološke barijere koje postoje kod ljudi da će oni poslove obavljati lošije od drugih", poručio je Pajtić.

Pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin
rekao je da je cilj pokrajinske vlade otvaranje najsavremenijeg informacionog centra za pružanje obuke nezaposlenim osobama sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih.

"Sledeća faza je praćenje i podsticanje realizacije Zakona o zapošljavanju invalidnih osoba u Vojvodini, kao i njegova primena u organima i službama Vlade Vojvodine, u kojima već radi šest osoba sa invaliditetom", kazao je Vasin.

02.09.2010.
(Beta), S MEDIA

 

Baza korisnika