РФЗО препознао значај унапређења медицинско-техничких помагала

 

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) проф. др Сања Радојевић Шкодрић одржала је 3. јуна 2022. године састанак са представницима две највеће кровне организације особа са инвалидитетом и ретким болестима, НООИС и НОРБС. Главна тема састанка било је унапређење права на медицинско-техничка помагала из средстава РФЗО, који битно утичу на квалитет живота особа са инвалидитетом.

Велико ми је задовољство што смо у разговору са представницима НООИС и НОРБС дошли до договора који ће унапредити услове живота свих категорија особа са инвалидитетом. Тренутно је у поступку измена правилника о медицинско техничким помагалима, а представник Националне организације особа са инвалидитетом укључиће се у рад радне групе РФЗО како бисмо нови Правилник у највећој могућој мери ускладили са потребама особа са инвалидитетом, изјавила је директорка Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) проф. др Сања Радојевић Шкодрић.

Представница иницијативе коју поред НООИС-а и НОРБС-а чини и неформална група ИМПАКТ 21, Иванка Јовановић, извршна директорка НООИС-а је на састанку присутне упознала са проблемима са којима се сусрећу особе са инвалидитетом и изнела образложења захтева у вези са траженим изменама Правилника о медицинско техничким помагалима у складу са потребама особа са инвалидитетом, као и саме процедуре добијања појединих помагала. Такође, представници удружења су констатовали неопходност да се права на медицинско-техничка помагала на терет РФЗО и даље континуирано унапређују.

На састанку је договорена и даља комуникација на ову тему, као и динамика рада на промени Правилника о медицинско-техничким помагалима.

Baza korisnika