4.јануар Светски дан Брајевог писма

Светски дан Брајевог писма, који се обележава од 2019. године, обележава се у циљу подизања свести о значају Брајевог писма као средства комуникације у пуном остваривању људских права за слепе и слабовиде особе.

Шта је Брајево писмо?

Брајево писмо је тактилно представљање алфабетских и нумеричких симбола помоћу шест тачака за представљање сваког слова и броја, па чак и музичких, математичких и научних симбола. Брајево писмо (названо по свом проналазачу у Француској из 19. века, Лују Брају) користе слепи и слабовиди људи да читају исте књиге и часописе као оне штампане визуелним фонтом.

Брајево писмо је од суштинског значаја у контексту образовања, слободе изражавања и мишљења, као и социјалне укључености, што се огледа у члану 2. Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

 

COVID - 19 и особе оштећеног вида

За особе са оштећеним видом, живот под изолацијом је поставио неколико проблема у погледу независности. Пандемија је открила колико је важно производити основне информације у доступним форматима, укључујући Брајеву азбуку и звучне формате. У супротном, многе особе оштећеног вида би се могле суочити са већим ризиком од заражавања због недостатка приступа мерама предострожности за заштиту и смањење ширења пандемије. COVID - 19 је такође нагласио потребу да се интензивирају све активности везане за дигиталну доступност како би се осигурало дигитално укључивање свих људи.

Током пандемије COVID-19, делови система Уједињених нација применили су многе добре праксе како би промовисали одговор који укључује особе са инвалидитетом на COVID - 19 и ширили информације на Брајевом писму.

4

Baza korisnika