Indeks članaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled / preuzimanje Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 

 

Na osnovu člana 57. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11),

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupio je na snagu 22.5.2013.

Baza korisnika