1. март - Светски дан особа са Дауновим синдромом

У децембру 2011. године Генерална скупштина УН-а је прогласила 21. март за Светски дан особа са Дауновим синдромом (А/РЕС/66/149), који се од 2012. у целом свету обележава сваке године.

Слоган под којим се ове године обележава Светски дан особа са Дауновим синдромом је посвећен инклузији.

– Шта значи инклузија?

Широм света је широко прихваћено да сви треба да имају исте могућности, да могу да иду на иста места, учествују у истим активностима и уживају у истим искуствима у животу.

Генерални секретар УН је 2019. године усвојио Стратегију Уједињених нација за инклузију особа са инвалидитетом (УН ДИС). Ово обезбеђује пут ка инклузији особа са инвалидитетом кроз све области рада Уједињених нација: мир и безбедност, људска права и развој.

У својим општим принципима, Конвенција Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом (УН ЦРПД) позива на „пуно и ефективно учешће и укључивање у друштво“.

„Државе потписнице признају право особа са инвалидитетом... на могућност да зарађују за живот радом који слободно бирају или прихватају на тржишту рада и радном окружењу које је отворено, инклузивно и доступно особама са инвалидитетом.“

Данашња стварност

Реалност је да особе са Дауновим синдромом данас немају користи од пуног и ефективног учешћа у друштву.

Постоји много разлога за то. Један од разлога је недостатак усаглашеног разумевања шта је инклузија и како инклузивни системи изгледају у пракси.

(Референца извора: DSi - Down Syndrome International)

 

О Дауновом синдрому

Даунов синдром се јавља као последица тзв. тризомије хромозома 21. Уместо два хромозома 21, у овом синдрому их је три и зато се зове „тризомија 21“.

Још није познато зашто се овај синдром појављује, али Даунов синдром је увек био део људског постојања. Јавља се у свим регионима света и најчешће резултира различитим ефектима на стилове учења, физичке карактеристике и здравље. Адекватни приступи здравственој заштити, програмима ране интервенције и инклузивном образовању, као и одговарајућа истраживања, од виталног су значаја за раст и развој појединца са Дауновим синдромом.

Процењена учесталост појављивања Дауновог синдрома је 1:1.700 живорођених беба широм света.

21.mart 20222.godina

Baza korisnika