У оквиру регионалног пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“, који координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст, НООИС је покренуо телефонски центар који ће радити на пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке особама са инвалидитетом.

Услугу ће пружати Милош Рокић, сваког радног дана од 18 до 22 часа преко телефонског броја: 061 685 06 74.

Услуга психолошке прве помоћи коју организује НООИС је намењена свим особама са инвалидитетом, као и њиховим члановима породице или асистентима, а овај број позовите ако:

  • Осећате немир
  • Желите да вас неко саслуша
  • Не знате коме да се обратите

Главни задаци волонтера на телефонским линијама генерално су:

  • Пружање психолошке прве помоћи старијим особама и особама са инвалидитетом, као и њиховим неформалним неговатељима/асистентима којима је потребна ова врста помоћи
  • Пружање релевантних и тачних информације у вези са епидемијом, мерама заштите, имунизацијом, али и заштитом од насиља давањем информација о службама које пружају подршку и заштиту како у случају насиља, тако и у области заштите менталног здравља
  • Упућивање корисника на стручне и професионалне услуге подршке када се процени потребним. На овај начин ће рад центара олакшати приступ правима и повезати грађане са институцијама.

Услуга је саставни део трогодишњег регионалног пројекта који координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст. Пројекат се реализује у региону Западног Балкана, повезујући партнере из цивилног друштва из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Косова[1] и велике мреже цивилног друштва које представља старије особе и особе са инвалидитетом на нивоу Европске уније.

Партнерска организација за Србију је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС).

[1] "Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“

Baza korisnika