Саопштење за јавност поводом Међународног дана особа са инвалидитетом

 

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се 3. децембра сваке године како би се промовисало пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом и предузеле мере за укључивање особа са инвалидитетом у све аспекте друштвеног развоја.

Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар, проглашен од стране УН-а 1992. године од када се обележава у целом свету, прилика је да се скрене пажња светске и домаће јавности на једну од највећих маргинализованих група (према подацима Светске здравствене организације између 12% и 15% становништа има неку врсту инвалидности) и на бројне проблеме са којима се она суочава због неједнаких друштвених могућности, али и да се укаже на то да о особама са инвалидитетом и различитим препрекама на које наилазе, као и потенцијалима, треба говорити током целе године, а не само на овај дан.

Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом у свету обележиће се под слоганом УН-а: Лидерство  и учешће особа са инвалидитетом у стварању инклузивног, приступачног и одрживог света после пандемије COVID-19.

Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) као репрезентативна организације ове категорије грађана која заступа интересе око 800.000 особа са инвалидитетом и њихових законских заступника, окупљених у 14 Савеза особа са инвалидитетом у чијој мрежи је више од 450 локалних удружења, подсећа јавност на неке од највећих резултата оставарених у овој години у области унапређења правног оквира:

 • Усвојен је Акциони план за за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године који има за циљ спровођење конкретних мера ради побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом уклањањем препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других области
 • Формирана је Међуресорнa раднa група за креирање и спровођење оперативног плана за приступачност за период од 2020. године до 2024. године, уз учешће три представника НООИС-а
 • Усвојен је Закон о заштитнику грађана чиме је он постао национално тело за мониторинг спровођења УНКонвенције
 • Уставни суд је прихватио иницијативу НООИС-а о оцени уставности Закона о финансијској подршци породици, оценивши је неуставном, чиме су поново враћене на снагу одредбе Закона по којима родитељ детета које прима туђу негу и помоћ може да оствари право на плаћено одсуство са посла ради дуготрајне неге детета
 • Усвојен Закон о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити

У години обележеној пандемијом изазваном вирусом COVID-19 која посебно погађа особе са инвалидитетом, захваљујући партнерском односу између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом и НООИС-а, успешно су реализоване бројне активности:

 • Настављена је реализација кампање „Србија без баријера“ која има за циљ повећање приступачности објеката јавне намене, у оквиру које су извршене бројне реконструкције и опремања објеката за особе са инвалидитетом, обележавање значајних датума инвалидског покрета праћено вибер-стикер кампањом, реализовани конкурси „Ј=ДНАКИ“ и Фото-конкурс „Инклузивна Србија” и друго
 • У оквиру Академије младих лидера са инвалидитетом одржана је друга Летња школа за младе лидере са инвалидитетом у Врднику, формиран је Омладински клуб, одржана три Омладинска каравана и бројне едукације, а у децембру ће бити одржана и Зимска школа
 • Урађен је нови „Водич кроз права особа са инвалидитетом“

Поред тога, НООИС је успешно реализовао и следеће пројекте:

 • Пројекат “Избори“, подржан од стране Министарства културе, са циљем подизања свести о праву сваког грађанина, укључујући и особе са инвалидитетом, да учествују у вођењу јавних послова, да бирају и да буду бирани у органе власти. Сврха пројекта је да се, у сусрет изборима на свима нивоима у РС, призводњом и емитовањем 20-оминутног медијског садржаја информативно-едукативног карактера омогући лакше спровођење изборног процеса за особе са инвалидитетом. Актери су особе са различитим врстама инвалидитета које говоре о препрекама са којима се суочавају током гласања, као и стручњаци из ове области који говоре о томе шта је досада урађено у пракси.
 • Пројекат "Останимо повезани - Београд се воли и онлајн", суфинансираног средствима Секретаријата за социјалну заштиту града Београда.који има за циљ подршку особама са инвалидитетом у Београду у вези превазилажења препрека у односу на повећану изолацију, отуђеност и подизање свести о значају превенције, вакцинације и повезаности. Током пројекта, снимљена је и песма „Наша два срца“ коју је написао и отпевао наш чувени музичар Бора Ђорђевић, а урађен је и спот у коме су учествовали сви актери пројекта.
 • Пројекат „Јачање резилијентности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих катастрофа“ је трогодишња партнерска иницијатива у региону западног Балкана, коју координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст, чији је циљ очување менталног здравља, достигнутог степена социјалне заштите, помоћ у задовољавању основних животних потреба и унапређење јавних политика након епидемије COVID-19.
 • Пројекат „Подршка систему управљања ванредним ситуацијама који укључује особе са инвалидитетом – друга фаза“ који подржава Мисија ОЕБС-а у Србији који има за циљ подизање свести јавности кроз израду документарног филма и три спота у вези са изазовима са којима се суочавају особе са инвалидитетом од почетка пандемије КОВИД-19 у областима здравстевене и социјалне заштите, образовања, запошљавања и хуманитарне помоћи, а који је базиран на претходно урађеном истраживању.

У Србији живи око 800.000 особа, а у свету се са проблемима инвалидитета суочава око милијарду људи. Како инвалидност директно или индиректно погађа и чланове њихових породица, са сигурношћу се може тврдити да је то проблем за око 2 и по милијарде људи на Планети који најчешће живе на граници или испод границе сиромаштва, а чешће него други суочавају се са разним видовима дискриминације и кршења људских права.

И поред бројних помака, особе са инвалидитетом у Србији и даље не уживају довољно права која би им омогућила пуну једнакост и укљученост у све друштвене токове. Инвалидске организације окупљене у Националну организацију особа са инвалидитетом Србије (НООИС) зато траже:

- доношење посебног Закона о организацијама особа са инвалидитетом

- јасне протоколе у случајевима угрожености јавног здравља, посебно у контексту пандемије изазване вирусом COVID-19 и другим ванредним ситуацијама како би се осигурало да приступ здравственој заштити, укључујући и друге мере заштите, нису дискриминаторне за особе са инвалидитетом

- измену низа прописа како би се правни оквир Србије у потпуности ускладио са одредбама Конвенције, нарочито у областима: деинституционализације, смањења дискриминације, реформе система старатељства и одузимања пословне способности, приступачности, сервиса подршке, положаја деце и жена са инвалидитетом, процене инвалидности и нарочито побољшања социо-економског положаја особа са инвалидитетом

Такође, НООИС и даље очекује пуну сарадњу и укљученост у доношењу свих релевантних закона и одлука, подсећајући све релевантне институције, ресорна министарства и доносиоце одлука на мото европског инвалидског покрета „Ништа о нама без нас“, што је истовремено и у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом.

Slika

Baza korisnika