Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) realizovala je projekat ZAPOŠLJAVANJE, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture RS, sa ciljem podizanja svesti o pravu na rad osoba sa invaliditetom i povećanja njihove vidljivosti u javnosti.

Projekat „ZAPOŠLJAVANJE“ realizovan je kroz proizvodnju 7 medijskih sadržaja, (u period avgusta – oktobar 2019.). Tema video-sadržaja su pravo na rad osoba sa invaliditetom. Svrha projekta je da se podstakne pozitivno delovanje šire društvene zajednice prema osobama sa invaliditetom i da se smanje predrasude i stereotipi o osobama sa invaliditetom.

Poslodavci  i osobe sa invaliditetom različitih kategorija invalidnosti akteri su ovih medijskih sadržaja.

Sav video-sadržaj biće prosledjen elektronskim medijima koji će ih prikazivati besplatno u integalnoj verziji.

Pozivamo vas da podelite medijske sadrzaje i doprinesete da osobe sa invaliditetom budu vidljivije.

#Zapošljavanje

Zapošljavanje - Milan Srdić https://youtu.be/uIJ47X8GPPc

Zapošljavanje - Danijela Petrović https://youtu.be/0x6AHHXl-5M

Zapošljavanje - Marija i Slaviša Grujić https://youtu.be/3bIyu_DCfK8

Zapošljavanje - Milica Knežević https://youtu.be/miVagzcik_s

Zapošljavanje - Nenad Mahmutović https://youtu.be/evi9iJw0GLs

Zapošljavanje - Đuka Đurica https://youtu.be/eac1LIwPB0Q

 Zapošljavanje - Aleksandar Nešić https://youtu.be/BMd5CGJt7kg

 

Baza korisnika