5.09.2019.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije  uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske, a u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, realizuje projekat "Podizanje svesti o osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama".

 

Opšti cilj projekta je poboljšanje dostupnosti informacija o reagovanju u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom i podizanje svest javnosti o ovom problemu kroz edukativne materijale u formatima prilagođenim osobama sa invaliditetom. U toku je proizvodnja edukativno-informativne video-animacije sa znakovnim jezikom na temu “Osnovne informacije o reagovanju u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom”,

"Porodični priručnik za ponašanje u vandrednim situacijama" u audio formatu mozete preuzeti sa linka https://www.youtube.com/watch?v=O602xaN0E0Y&t=14s

"Porodični priručnik za ponašanje u vandrednim situacijama" -animacija https://www.youtube.com/watch?v=pOJ7cIqLbgI

Priručnik na Brajevom pismu mozete pogledati u biblioteci Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“, Beograd, Jevrejska 24

 iz animacije

 

 

Baza korisnika