Skupština NOOIS je najviši organ Nacionalne organizacije koju čine svi članovi NOOIS. Skupštinu NOOIS čine po tri delegata punopravnih organizacija-članica Nacionalne organizacije, kao i po jedan predstavnik pridruženih članova, koje biraju organizacije-članice u skladu sa svojim statutima, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

Baza korisnika