Indeks članaka

Pregled / preuzimanje Zakon  o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Proglašava se Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, 17. aprila 2006. godine.

PR broj 1
U Beogradu,17. aprila 2006. godine

Predsednik Republike,
Boris Tadić, s. r. 

ZAKON
O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

(Sl. glasnik RS br. 33/06)
Osnovni tekst na snazi od 25/04/2006., u primeni od 25/04/2006. [!]

Baza korisnika