Još od antičkih dana pa preko Ezopa i Dositeja, alegorijske priče iz carstva životinja ukazivale su mladima na aktuelne društvene probleme. Priče o mravima kao univerzalnoj metafori ljudske zajednice ilustruju izazove sadašnjeg trenutka. Serijal "Za bolji mravinjak" u drugoj sezoni upoznaje gledaoce sa problemima alkoholizma, zaštite životne sredine i izbegličke krize. Ever since the days of old, Aesop and Dositej, allegoric tales from animal kingdom have pointed young people towards problems of today’s society. Stories about ants as universal metaphor of human community illustrate challenges of today. Series named “For a better anthill”, in season two, introduces the audience to the problems of alcoholism, environment and migrant crisis.

Baza korisnika