DEO ATMOSFERE SA SAJMA J=DNAKI KROZ FOTOGRAFIJE

Ove godine ceo svet obeležava usvajanje Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, najznačajniji dokument koji je usvojen u novom milenijumu.

U subotu, 25. avgusta 2018. godine, preminuo je Boris Šuštaršič.

Baza korisnika