Predsednik: Tatjana Stojšić Petković

Izvršna direktorka: Ivanka Jovanović

Nacionalna organizacija nema stalno zaposleno osoblje.

Baza korisnika