Organizacije/članice Nacionalne organizacije su:

1. Savez gluvih i nagluvih Srbije
   (130.000 članova, 44 organizacije-članice)
2. Savez slepih Srbije
   (12.000 članova, 43 organizacije-članice)
3. Savez distrofičara Srbije
   (1.700 članova, 20 organizacija-članica)
4. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
   (1.300 članova, 25 organizacija-članica)
5. Savez  MNRO Srbije     
    (92.000 članova i članova porodica, 85 organizacija-članica)
6. Savez invalida rada Srbije
   (450.000 članova, oko 140 organizacija-članica)
7. Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije
    (3.923 članova, 54 organizacije-članice)
8. Društvo multiple skleroze Srbije
    (5.000 članova, 16 organizacija-članica)
9. Savez udruženja Srbije za za pomoć osobama sa autizmom
    (4.000 članova i članova porodica, 11 organizacija-članica) 
10. Savz za pomoć osobama sa Daun sindromom
     (1.000 članova, 8 organizacija-članica)
11. Centar za samostalni život invalida Srbije
     (9 podržnica)
12. Savez organizacija amputiraca Srbije
      
(2.336 člana članova, 15 organizacija)

Pridruženi članovi NOOIS su:


1. Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije
   (33 registrovane podruznice, ali je samo 16 aktivno)
2. Mreža ...Iz kruga Srbije    
     (4 podržnice)

Identifikacija

Matični broj: 17697285
Pun naziv organizacije: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
Skraćeni naziv organizacije: NOOIS
PTT broj  i naziv mesta: 11000 Beograd
Ulica i broj: Mutapova 12 (službena adresa)
Tekući račun: 200-2726230101033-89
Poreski identifikacioni broj: 105167562
Šifra delatnosti: 91330

NOOIS nije obveznik PDV-a

Pador

NOOIS  je registrovan u PADOR bazi podataka.
Ova baza, kojom upravlja EuropeAid, sadrži informacije o organizacijama koje apliciraju za grantove Evropske komisije u oblasti spoljne pomoći.

Baza korisnika