Video "Aleksa i Veljko" je nastao u okviru projekta „Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji“ koji je integralni deo regionalnog IPA II projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj". U Srbiji, projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Baza korisnika