Београд, 23.09.2020.

 “Обележавање Међународног дана знаковног језика глувих и наглувих Србије представља прилику да укажемо на чињеницу да у светској популацији живи око 72 милиона глувих особа. У Републици Србији према расположивим подацима има око 70.000 особа којима је први језик – српски знаковни језик. Србија је, следећи политику председника Александра Вучића, у претходном периоду много урадила у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом, а то ће наставити и у будућности,“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић приликом свечаног обележавања Међународног дана знаковних језика и Међународне недеље глувих које је организовано данас испред Културног центра Београда.

23.09

Поред министра Ђорђевића присутнима обратили су се и председник Градске организације глувих Београда Душан Николић, директор Културног центра Београда Александар Илић, директор аустријског културног форума Београд Адријан Фајкс, потпредседник Савеза глувих и наглувих Србије Радомир Кеџа, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Иванка Јовановић и градска секретарка Секретаријата за социјалну заштиту Наташа Станисављевић.

Свечаности су присуствовали помоћник министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић и посебни саветник министра Ана Ђокић.

Министар је овом приликом истакао да је потребно да са додатном пажњом усмеримо рад у правцу подршке развоју и заштити језичког идентитета глувих и других корисника знаковних језика.

„Потребна је активна примена знаковног језика у институцијама, образовним и здравственим установама и омогућавање несметане комуникације, размене идеја и ставова, идентификација потреба, шире разумевање глувих особа и остваривање људских права глувих на равноправној основи са другима“, рекао је он.

Према министровим речима глуве и наглуве особе у Србији свакодневно су суочене са бројним изазовима, на улици, у јавним институцијама, образовним установама, у контакту са медијима, заправо тамо где су им најпотребнији професионални тумачи знаковног језика.

„Наш задатак је да уз подршку Владе Републике Србије и у партнерству са Националном организацијом особа са инвалидитетом, савезима и локалним организацијама у систему савеза, усмеримо своје активности на отклањање препрека до изградње друштва у коме ће сви грађани на једнаким основама моћи да остварују своја права, исказују своје потребе и потенцијале и доприносе личном и заједничком напретку. На то нас обавезује и Конвенција о правима особа са инвалидитетом која препознаје и промовише употребу знаковних језика“, објаснио је Ђорђевић.

Активности које је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања реализовало у текућој и претходним годинама засноване су на принципима социјалне укључености и једнаког приступа за све и усмерене су на побољшање услова рада и квалитета активности које удружења особа са инвалидитетом предузимају у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом на свим нивоима.  

„Као резултат сарадње и заједничког деловања у протеклом периоду, у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом, Министарство и Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, али и лично помоћник министра Биљана Барошевић подржали су програме од јавног интереса које реализују савези удружења особа са инвалидитетом који делују на републичком или покрајинском нивоу, кроз рад локалних удружења у свом систему, а највећи број особа са инвалидитетом укључен је у различите врсте активности“, објаснио је министар.

Текст преузет са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Ђорђевић је рекао да је Савез глувих и наглувих Србије један од 33 савеза удружења особа са инвалидитетом са 30 локалних удружења у свом систему коме је на овај начин пружена подршка у реализацији програмских активности, у континуитету.

Baza korisnika