Међународна недеља глувих и Мађународни дан знаковних језика

ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК ЈЕ ЗА СВЕ!

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА 2020

Генерална скупштина УН прогласила је 23. септембар Међународним даном знаковних језика како би се подигла свест о значају знаковних језика у потпуном остваривању људских права глувих особа.

Међународни дан знаковних језика јединствена је прилика да се подржи и заштити језички идентитет и културна разноликост свих глувих и других корисника знаковних језика.

Према подацима Светске федерације глувих, широм света живи приближно 72 милиона глувих. Више од 80% њих живи у земљама у развоју. Заједно користе више од 300 различитих знаковних језика.

Знаковни језици су потпуно развијени природни језици који се структурно разликују од говорних језика. Постоји и међународни знаковни језик, који глуве особе користе на међународним састанцима и неформално током путовања и дружења.

Конвенција о правима особа са инвалидитетом препознаје и промовише употребу знаковних језика. Јасно говори да су знаковни језици по статусу једнаки говорним језицима и обавезује државе потписнице да олакшају учење знаковних језика и промовишу језички идентитет заједнице глувих.

Светска федерација глувих поставила је 2020. године изазов за глобалне лидере. Овај изазов има за циљ промоцију употребе знаковних језика од стране локалних, националних и глобалних лидера у партнерству са националним удружењима глувих особа у свакој земљи, као и другим организацијама које глуве воде.

Резолуција којом се успоставља тај дан признаје да је рани приступ знаковном језику и услугама на знаковном језику, укључујући квалитетно образовање доступно на знаковним језицима, од виталног значаја за раст и развој глувих особа и пресудан за постизање међународно договорених развојних циљева. Препознаје важност очувања знаковних језика као дела језичке и културне разноликости. Такође наглашава принцип „ништа о нама без нас“ у смислу рада са заједницама глувих.

ИСТОРИЈАТ

Предлог за Међународни дан глувих потекао је од Светске федерације глувих (WFD), организације коју чини 135 националних удружења глувих, која се бори за људска права приближно 70 милиона глувих широм света. Резолуцију А / РЕС / 72/161 предложила је Стална мисија Антигве и Барбуде при Уједињеним нацијама, подржала је 97 држава чланица Уједињених нација и усвојила консензусом 19. децембра 2017. године.

  1. септембра 1951. године основана је Светска организација глувих (WFD). Овај дан обележава оснивање заговарачке организације, чији је један од главних циљева очување знаковних језика и културе глувих као предуслов за поштовање људских права глувих.

Међународни дан знаковних језика први пут је обележен 2018. године у оквиру Међународне недеље глувих.

Међународна недеља глувих је први пут обележена у септембру 1958. године и од тада се развила у глобални покрет глувих, заједничког јединстава и залагања за подизање свести о проблемима са којима се глуве особе суочавају у свакодневном животу.

Baza korisnika