Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji

oebs video

Misija OEBS-a u Srbiji, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), od 2010. sprovodi projekat „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”. Jedan od glavnih ciljeva projekta je doprinos demokratizaciji odnosa između građana i vlasti u domenu bezbednosti u Srbiji.

 

Baza korisnika