# INTEGRITET

Integritet 1

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) realizovala je projekat INTEGRITET, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture RS, sa ciljem podizanja svesti o pravima osoba sa invaliditetom i povećanja njihove vidljivosti u javnosti, a povodom 10 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koju je potpisala i naša zemlja. 

Projekat „INTEGRITET“ realizovan je kroz proizvodnju 6 spotova i jednog dokumentarnog filma (u period jun – oktobar 2018.). Tema video-sadržaja su ljudska prava osoba sa invaliditetom i komunikacija kao preduslov za integraciju. Svrha projekta je da se podstakne pozitivno delovanje šire društvene zajednice prema osobama sa invaliditetom i da se smanje predrasude i stereotipi o osobama sa invaliditetom.

Javne ličnosti (novinari, muzičari, sportisti, voditelji) i osobe sa invaliditetom različitih kategorija invalidnosti, ostvarene u svojim aktivnostima, akteri su ovih medijskih sadržaja, dok je tema filma – komunikacija sa osobama sa različitim vrstama invalidnosti.

Sav video-sadržaj je besplatan za preuzimanje i prikazivanje u integalnoj verziji. 

Spotove mozete pogledati na 

YouTube Kanalu NOOIS Serbia 

 

Integritet 6

 

 

Baza korisnika