Konferenciju pod nazivom Partnerstvom pokreta osoba sa invaliditetom i države do punog učešća u društvu partnerski su organizovali NOOIS i MRSP, sa ciljem povezivanja i boljeg sagledavanja stanja u sledećim zemljama, kandidatima za članstvo u EU (pored Srbije): u Hrvatskoj, BIH (Federacija BIH i Republika Srpska), Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, kao i u Sloveniji, koja je kao bivša Jugoslovenska republika članica EU, ali kao zemlja sa sličnim iskustvom koja može da posluži i kao model.
Tokom dva dana bile su predstavljene sledeće teme, odnosno oblasti koje propisuje i Konvencija UN, a to su: servisi podrške i pristupačnost kao preduslovi ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u društvu i uključivanje prava osoba sa invaliditetom u razvojne projekte i doprinos organizacija osoba sa invaliditetom.
Nakon izlaganja svih zemalja učesnica (iz kojih će biti po jedan predstavnik države i po jedan predstavnik krovne organizacije) bili su predstavljeni i zaključci, koji će istovremeno ići u susret Konferenciji UN na visokom nivou o OSI u Njujorku 2013.
Pored predstavnika invalidskog pokreta, na konferenciji su veoma aktivnu ulogu imali i predstavnici države: Sektora za zaštitu OSI pri MRSP, Ministarstva inostranih poslova, Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, ljudskih i manjinskih prava, drugih relevantnih ministarstava i institucija.

Baza korisnika