Izvršni direktor NOOIS zajedno sa predsednikom Nacionalne organizacije zastupa organizaciju u javnosti i pred državnim organima, rukovodi radom stručne službe Nacionalne organizacije i ima prava direktora u smislu Zakona o radu. Delokrug rada izvršnog direktora, kao i uslove i postupak za njegovo imenovanje  bliže utvrđuje Upravni odbor.

Trenutno je izvršna direktorka Ivanka Jovanović

Baza korisnika