U sedištu Saveta Evrope u Strazburu održan je godišnji sastanak Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom.

    U sedištu Saveta Evrope u Strazburu održan je godišnji sastanak Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom. Sastanak je održan od 12. do 14. juna 2013. godine a sastanku su prisustvovali predstavnici Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom i drugih organa Saveta Evrope, EU, država posmatrača pri Savetu Evrope, Evropskog foruma za osobe sa invaliditetom i drugih organizacija civilnog društva. Sastanku su prisustvovali učesnici iz Andore, Austrije, Azerbejdžana, Belgije, B i H, Bugarske, Crne Gore, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Gruzije, Holandije, Hrvatske, Islanda, Irske, Italije, Jermenije, Kipra, Letonije, Lihtenštajna, Litvanije, Luksemburga, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Monaka, Nemačke, Norveške, Poljske, Portugala, Rusije, San Marina, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Švajcarske, Švedske, Turske, Ukrajine i Velike Britanije. U radu sastanka učestvovali su i konsultant Saveta Evrope za pristupačnost kulturnih, sportskih, turističkih i rekreativnih sadržaja osobama sa invaliditetom, dr Damjan Tatić i pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne pomoći Srbije, Vladimir Pešić.

    Na početku sastanka predsedavajući Robert Behina otvorio je skup i dao reč direktorki Direktorata za demokratiju, Snežani Samardžić- Marković, koja je pristune upoznala sa aktuelnim aktivnostima i prioritetima Saveta Evrope u zaštiti prava osoba sa invaliditetom u tekućem periodu.

    Komitet je potom pristupio izboru predsednika i potpredsednika. Za predsednika je re-izabran Robert Behina iz Austrije a za 2 potpredsednice Nadežda Harizanova iz Bugarske i Ajlin Čifči iz Turske. Posle izbora rukovodstva, članovi Komiteta razmenili su informacije o sprovođenju Akcionog plana Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom u različitim zemljama.

    Drugog dana zasedanja Komitet je tokom pre podnevne sesije radio u 2 radne grupe posvećene razmatranju učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom i sportskom životu zajednice. U prvoj radnoj grupi Džojs Kuk iz Velike Britanije je govorila o obezbeđivanju pristupa fudbalskim utakmicama za osobe sa invaliditetom, Per Anders Johansen iz Švedske je govorio o pristupačnosti kulturne baštine i istorijskih zdanja za osobe sa invaliditetom, En Kler Deperijer iz Francuske i Karen Kremer iz Luksemburga su govorile o iskustvima sa učešćem osoba sa invaliditetom u pozorišnom životu, kako kao publike, tako i kao glumaca.

U drugoj radnoj grupi dr Damjan Tatić predstavio je nacrt svog istraživanja o pristupačnosti kulturnih, sportskih, turističkih i rekreativnih programa, usluga i sadržaja osobama sa invaliditetom. Analizirao je sadržinu relevantnih dokumenata Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope. Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom. Obradio je situaciju u više od 20 država Evrope, apostrofirao oblasti u kojima su postignuti značajni uspesi kao i oblasti u kojima nije bilo značajnijeg napretka pa je neophodno nastaviti sa ulaganjem napora. Izveštaj dr Tatića sadrži i rezime u lako čitljivom formatu, kako bi bio pristupačan svim osobama sa invaliditetom. Dr Tatić predstavio je i nacrt preporuka za obezbeđivanje punog učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom i sportskom životu i pristupačnosti turističkih i rekreativnih sadržaja za osobe sa invaliditetom, koje će Savet Evrope tokom 2013. godine razmatrati i usvojiti. Pat i Dejvid Klark iz Irske predstavili su stavove EDF-a o učešću osoba sa invaliditetom u sportskom životu. Dejana Danajlova iz Bugarske govorila je važnosti uključivanja pitanja učešća osoba sa invaliditetom u kulturne politike. Silvio Sagramola iz Luksemburga predstavio je nacrt svog istraživanja o pristupačnom turizmu. Ekatarina Inozemceva iz Rusije govorila je o pristupu muzejima za osobe sa invaliditetom.

    Pošto je Komitet nastavio rad u plenumu, dr Tatić ponovo je svim učesnicima predstavio nacrt preporuka za obezbeđivanje punog učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom i sportskom životu i pristupačnosti turističkih i rekreativnih sadržaja za osobe sa invaliditetom, koje će Savet Evrope tokom 2013. godine razmatrati i usvojiti. Nacrt preporuka dobio je široku podršku u Komitetu. Predstavnici Evropske Unije predstavili su rad na pripremama za održavanje skupa na visokom nivou o položaju osoba sa invaliditetom, koji će se u septembru biti održan u Njujorku pod okriljem Ujedinjenih nacija. Predstavnici tela Parlamentarne skupštine Saveta Evrope govorili su o zaštiti žena sa invaliditetom od nasilja. Delegacija Maroka govorila je položaju osoba sa invaliditetom u toj zemlji. Komitet je usvojio izveštaj o radu i plan rada.

dr Damjan Tatić
Konsultant Saveta Evrope

Baza korisnika