Danska, Kopenhagen

Najveća kriza za osobe sa invaliditeom posle drugog svetskog rata

U glavnom gradu Danske, u Kopenhagenu, krajem maja 2012. godine održana je 15. Skupština EDF-a, najveće evropske krovne organizacije osoba sa invaliditetom, a predstavnica Srbije, odnosno NOOIS bila je izvršna direktorka, Ivanka Jovanović. U prisustvu ogromnog broja delegata, kao i gostiju iz IDA-e (International Disabilitz Alliance), arapske organizacije osoba sa invaliditetom (AIDP) i Međunarodne unije osoba sa invaliditetom iz post-sovjetskih zemalja, predsednik EDF-a, Janis Vardakastanis označio je ovaj period kao „najkritičniji“ posle drugog svetskog rata i naglasio neophodnost da budemo jaki, ujedinjeni i odgovorniji nego ikada.

Predsedavajuća IDA-e, koju od 1. jula nasleđuje J. Vardakastanis, govorila je o ovoj svetskoj mreži u čijem se sastavu nalazi i EDF, a koja se zalaže za unapređenje nivoa ljudskih prava osoba sa invaliditetom, posebno pred organima i telima UN-a. Diane Richler je podvukla da je nakon usvajanja Konvencije UN njihov fokus pre svega na njenoj primeni, kao i na smanjenju siromaštva i isključenosti među populacijom osoba sa invaliditetom, a u okviru Milenijumskih razvojnih ciljeva. Obilazeći brojne zemlje širom sveta, zaključila je da je uprkos krizi Konvencija UN napravila pozitivan uticaj od usvajanja do danas.
Bilo je zanimljivo predstavljanje iskustava iz arapskih zemalja, o čemu je govorio Nawaf Kabbara, predsedavajući AODP-a. Nakon tzv. „arapskog proleća“ situacija se mnogim zemljama popravila na bolje. Tako je npr. pitanje invalidnosti postala i tema za vreme sada već završene predsedničke  kampanje u Egiptu, u Jordanu je usvojen Zakon o osobama sa invaliditetom, a slični zakoni doneti su i u Jordanu, Tunisu i Alžiru. EDF i  Arapska organizacija osoba sa invaliditetom (AIDP) usvojili su zajednički program pod nazivom – Jednakost, a u planu je i dalje povezovanje između AODP-a i drugih evropskih organizacija. Ono što je u njegovom izlaganju posebno privuklo pažnju i izazvalo kontraverze jeste to da će početi da rade na stvaranju neke vrste tzv. Arapske Konvencije, koja bi trebalo da uključi sve specifičnosti arapskih zemalja.
Vasil Nazarenko iz Međunarodne unije osoba sa invaliditetom iz post-sovjetskih zemalja predstavio je ovu organizaciju koja je osnovana 2007. godine u Ukrajini gde je održana 1. konferencija iz zemalja bivšeg SSSR-a, gde je i sedište organizacije. Glavni motiv za njeno formianje je bila promocija i implementacija Konvencije UN. Sledeće godine, 2008. održana je 2. konferencija u Kazahstanu i usvojena Rezolucija o osobama sa ograničenim sposobnostima (to je zvanični naziv ?!). To je i doprinelo da veliki broj zemalja iz ove Regije potpiše ili ratifikuje Konvenciju, iako im u toj oblasti predstoji još mnogo posla, posebno u smilu njene pune primene.
Bila je ovo prilika da se predstave i brojne organizacije iz zemlje –domaćina - Danske, koja je dosta odmakla u integraciji osoba sa invaliditetom, kao i osoba sa psihijatrijskim poremećajima.

Najznačajni rezultati u prošloj godini

U radnom delu Skupštine, predstavljajući izveštaj o radu za 2011. godinu, među najznačajnijim rezultatima istaknute su dve kampanje – o slobodi kretanja i o pristupačnosti, kao i rad u Savetu Evrope  i Evropskom parlamentu, tj. u evropskim institucijama. U tom domenu, tri ključne obvlasti rada odnosile su se na aktivnosti u oblasti EU politika, zatim na stvaranje alata za uključivanje EU politika u praksu i izgradnju kapaciteta.
Veliki uspeh tokom prethodne godine postignut je i u oblasti deinstitucionalizacije, a posebno je važno što su to uspeli da ubace i u strukturne fondove, tj. da se deinstitucionalizacija finansira iz tih fondova. EDF je inače formirao radnu grupu koja prati strukturne fondove, kako bi se njihova sredstva pravednije raspoređivala – za usluge u zajednici, za pitanja mladih itd. 
Generalno, najveće uspehe EDF je postigao na političkom nivou zahvaljujući uspešnom lobiranju.
Mnoštvo aktivnosti bilo je usmereno i na istraživanja prava žena sa invaliditetom, zatim na položaj mladih sa invaliditetom, a radili su i na sprečavanju nasilnih sterilizacija.
Šef odeljenja za prava osoba sa invaliditetom pri Evropskoj komisiji, Johan Ten Geuzendam, govorio je o Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom za perod 2010-2020. kao sredstavu za primenu Konvencije, kao i o tome koji su do sada postignuti rezultati (Strategija je inače usvojena 15. novembra 2010.), šta još treba da se uradi i koji su uticaji koje je postigla na nacionalnim nivoima.
Nakon uobičajenih tema za Skupštinu, na kraju zasedanja Janis Vardakastanis se još jednom osvrnuo na aktuelnu ekonomsku i političku krizu u celom svetu, koja, prema njegovim rečima, postaje istovremeno i kriza ljudskih prava. Stoga je Skupštini predložio usvajanje nove Rezolucije o putu izlaska iz krize. Predlog Rezolucije je razmatran na samom zasedanju, ali je dogovoreno da će konačan tekst biti usvojen tek na  sledećem zasedanju Upravnog odbora, kada se o dokumentu izjasne sve organizacije – članice, tj. kada se završi javna rasprava. Nakon toga, Rezolucija će biti prosleđena nevladinom sektoru, kao i Vladama iz zemlja Evropske unije, EU institucijama, sindikatima, poslodavcima...
Po završetku zasedanja, učesnici Skupštine imali su priliku da obiđu najpristupačniju zgradu na svetu koja je još uvek u izgradnji, a koja će biti otvorena 3. decembra ove godine. U njoj će biti smeštene sve organizacije osoba sa invaliditetom iz Danske i u ovoj zgradi će u potpunosti biti primenjena sva načela univerzalnog dizajna.

Baza korisnika