Okrugli sto povodom rasprave o prvom nacrtu Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, Palata Srbije, 24. novembar 2015. godine Okrugli sto povodom rasprave o prvom nacrtu Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, Palata Srbije, 24. novembar 2015. godine Okrugli sto povodom rasprave o prvom nacrtu Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, Palata Srbije, 24. novembar 2015. godine
Okrugli sto povodom rasprave o prvom nacrtu Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, Palata Srbije, 24. novembar 2015. godine Okrugli sto povodom rasprave o prvom nacrtu Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, Palata Srbije, 24. novembar 2015. godine  

Baza korisnika