Indeks članaka

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Stomatološke nadoknade

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Najmanji rok trajanja

1

2

3

4

5

 

Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

169

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

170

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

171

Funkcionalni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

194

Vestibularna ploča

Osigurano lice uzrasta do 10 godina kod koga postoje:
- nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

195

Delerova maska

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje;
- nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
- urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
- sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

114

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00,0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

172

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

173

Parcijalna akrilatna proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)
- parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine

- izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

174

Stimulator

Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)

- lekar spec. ortopedije vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

1 mesec

175

Obturator proteze za urođene anomalije

Osigurano lice kod koga postoji:
- rascep zubnog nastavka

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

176

Privremena obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

177

Definitivna obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

178

Facijalna epiteza za nos

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

179

Facijalna epiteza za uvo

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

180

Facijalna epiteza za lice

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica i očno-kapačnog regiona zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

 

Baza korisnika