Indeks članaka

 

 

 

 

 

5. Slušna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

24

84

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom (na teret Fonda) nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije (3 kom.), u količini utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz otpusnu listu

-

-

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 40 decibela (DB) koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 herca (Hz) ima pravo na dva slušna aparata (za svako uho poseban)

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

-

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

-

84

- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija (pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz mišljenje lekara specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologa

-

84

 

Baza korisnika