Ова нова верзија Водича кроз права особа са инвалидитетом ажурирана је и обухвата релевантне прописе усвојене од 2015. до јуна 2021. године. Пошто се до краја ове године очекују измене и допуне и усвајање још неколико системских закона, Водич ће бити допуњен и додатно ажуриран после усвајања тих прописа и потом одштампан и дистрибуиран и у физицком облику.

Водич кроз права особа са инвалидитетом word text.

Vodic kroz prava OSI 2021

Baza korisnika